Fertilitetsutredning

Om ett par har försökt få barn i ett år (eller 6 månader om kvinnan är över 35 år) rekommenderas att söka hjälp. Det första steget är en fertilitetsutredning. En fertilitetsutredning görs på en fertilitetsklinik eller hos en gynekolog.

Vid en fertilitetsutredning analyserar man bland annat äggstockskapaciteten hos kvinnan genom ultraljud och AMH, samt antalet och kvaliteten på spermier hos män. Efter fertilitetsutredningen kan den lämpligaste behandlingsmetoden med bästa möjliga resultat rekommenderas. Då tar man hänsyn till hur länge infertiliteten har varat, vad orsaken är och kvinnans ålder. För par där kvinnan är under 30 år, har man i de flesta fall flera år kvar med goda chanser till graviditet. Medan tidshorisonten är kortare hos kvinnor som närmar sig 40. Här kan du läsa mer om ålder och infertilitet.