Överstimulering IVF

överstimulering ivf

En komplikation vid IVF är överstimulering, även kallat OHSS (Ovarian Hyperstimulation Syndrome). Det sker när kvinnan genomgår en hormonstimulering för att få fram fler mogna ägg än vanligt. Vid en vanlig menstruatrion är det bara ett (eller ibland två) ägg som mognar. Vid en hormonstimulering har man målet att få fram ca 10 mogna ägg för att få optimala förutsättningar till en lyckad graviditet.

I detta tillstånd sväller äggstockarna och vätska läcker in i kroppen. Detta tillstånd är vanligare hos kvinnor med PCOS (polycystiskt ovarialsyndrom).

Vad är ovariellt hyperstimuleringssyndrom (OHSS)?

Överstimulering vid IVF-behandling uppstår när en kvinnas äggstockar sväller och vätska läcker in i kroppen. Detta tillstånd är en komplikation som kan uppstå hos kvinnor som får fertilitetsbehandlingar som stimulerar äggstockarna att producera fler ägg än vanligt, men det finns sällsynta fall av OHSS som uppstår spontant.

Tidigare var OHSS en relativt vanlig komplikation vid provrörsbefruktning (IVF). Nya protokoll och strategier har gjort att denna sjukdom är sällsynt med undantag för milda fall.

OHSS är vanligare hos kvinnor som får fertilitetsbehandling och som har polycystiskt ovarialsyndrom (PCOS). PCOS är en reproduktionsstörning med en hormonell obalans.

De flesta fall av OHSS är milda och orsakar tillfälliga obehag. Allvarliga fall av sjukdomen är sällsynta men kan vara livshotande.

Hur vanligt är överstimulering vid IVF?

Tidigare förekom OHSS hos cirka 10 % av kvinnorna som genomförde en IVF-behandling, men idag är antalet mindre än 5 %. Allvarliga fall av tillståndet förekommer hos mindre än 1 % av kvinnorna som får hormonella fertilitetsbehandlingar.

Vad orsakar överstimulering?

I de flesta fall utvecklas OHSS på grund av höga nivåer av graviditetshormonet hCG efter fertilitetsbehandlingar som stimulerar produktionen av många äggceller samtidigt, vilket är fallet med många IVF-protokoll. I mycket sällsynta fall har patienter genetiska mutationer i vissa hormonreceptorer som predisponerar dem för att utveckla OHSS även utan hormonbehandling.

Hos kvinnor med OHSS orsakar läkemedel som används i fertilitetsbehandlingar att blodkärlen som omger äggstockarna läcker vätska. Denna vätska får äggstockarna att svälla. Ibland går denna vätska till buken och andra områden och orsakar:

• Svullnad.

• Smärtor.

• Illamående.

• Kräkningar.

• Ökad törst.

I svåra former kan överskottet av vätska orsaka andningssvårigheter och minskad urinering.

Vilka är symtomen på ovarialt hyperstimuleringssyndrom (OHSS)?

Tecken och symtom på OHSS varierar beroende på tillståndets svårighetsgrad. Symtom på mild till måttlig OHSS inkluderar:

• Magont.

• Flatulens.

• Lätt viktökning.

• Illamående.

I mer allvarliga fall av OHSS kan symtomen inkludera:

• Överdriven viktökning.

• Svårt illamående och kräkningar.

• Allvarlig buksvullnad.

• Svårt att andas.

• blodproppar.

• Minskad urinering.

• njursvikt.

• Svår buksmärta.