Så här går äggfrysning till

1. Undersökning

Det första steget är att man gör en medicinsk undersökning där man avgör om kvinnan är lämpad för äggfrysning. Det viktigaste i detta steg är att utreda om äggcellsreserven är tillräckligt stor för att det ska finnas goda chanser att frysa de mer än 10 äggceller som ofta ses som ett minimum.

Detta mäts genom en ultraljudsundersökning av äggstockarna där man räknar antalet äggblåsor samt mäter äggstockarnas volym. Bedömningen av äggcellsreserven kompletteras med hjälp av ett blodprov där man analyserar hormonnivåer (FSH och AMH) i blodet.

Ju högre AMH-värde och ju fler äggblåsor man hittar i äggstockarna, desto bättre är äggcellsreserv.

2. Hormonstimulering

Nästa steg i äggfrysningen är en hormonstimulering (med FSH follikelstimulerande hormon) där man vill få fram flera stora äggblåsor med mogna ägg. Äggstockarna stimuleras med hjälp av hormonsprutor som injiceras dagligen under ca 10-14 dagar. Innan hormonstimuleringens start gör man en två till tre veckor lång förbehandling där kvinnans egen hormonproduktion från hjärnans hypofys blockeras. Detta för att den inte ska störa den externa hormonstimuleringen. Tillväxten av äggblåsor följs genom upprepade ultraljud och blodprov.

3. Uttag av ägg

När äggblåsorna vuxit till önskad storlek (ca 2 cm) ges en spruta med ägglossningshormon så att äggcellerna mognar färdigt och är redo för uthämtning. Kvinnan ges en kombination av lokalbedövning och smärtstillande och äggen hämtas ut.

Varefter äggen hämtas ut i lokalbedövning kombinerat med smärtstillande. De ägg som är mogna blir sedan nedfrysta samma dag. Äggen fryses med s k vitrifikation och förvaras i flytande kväve där de inte åldras.

4. Nedfrysning av ägg

När äggcellerna plockats ut tas de snabbt tillvara på av labbpersonal och förbereds för nedfrysning. Äggcellerna omges av granulosaceller, flera lager av stödceller, som tas bort. Därefter utvärderas varje äggcell av en embryolog och de med bästa kvalité väljs ut för nedfrysning. Nedfrysningen sker sedan genom en ultrasnabb frysteknik som kallas vitrifikation. På mindre än en sekund har äggcellerna frysts ner i flytande kväve till -176 grader. De nedfrusna äggcellerna förseglas sedan av en tunn hinna med fryslösning och förvaras sedan i flytande kväve.

5. Upptining och IVF

Äggcellerna kan sedan ligga förvarade i en frystank med flytande kväve i flera år. Där behåller de sin kvalité och kan senare, när det önskas, tinas upp och användas vid en vanlig IVF-behandling.